Boşluklu Döşeme Sistemi

Daha Hafif, Daha Rijit

Volimax Boşluklu Döşeme Sistemi kör kalıpları, betonarme döşeme plağı içerisinde etrafı tamamen betonla kapalı hava boşlukları oluşturarak kirişsiz (mantar) döşemenin performans özelliklerinden ödün vermeden döşeme plağının ağırlığını azaltır ve yapının deprem performansını artırırlar.

Sistem, toplam yapısal ağırlığı %25’e kadar azaltarak beton ve çelikten tasarruf sağlar. Yapısal ağırlığın azaltılması, deprem performansının artmasına ek olarak temel yüklerinin de azalmasına neden olur. Mimari olarak, döşeme kalınlığını azaltırken ve sarkık kirişlerin olmadığı düz ve sürekli bir tavan oluşturulur ve daha geniş kolon açıklıkları elde edilebilir. Düz tavan sayesinde mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat tesisatlar herhangi bir yapısal engel olmadan doğrusal olarak monte edilebilir.

AVANTAJLAR


GENİŞ AÇIKLIKLAR
16 m’ye varan geniş açıklıkların devasa kiriş kesitlerine ihtiyaç duyulmadan en düşük döşeme kalınlığı ile geçilmesini sağlar.

HAFİFLİK
İki doğrultuda çalışan boşluklu döşeme tasarımı yüksek yapısal performansı koruyarak döşemeyi maksimum düzeyde hafifletir.

DEPREME DAYANIKLI
Döşemenin hafifletilmesi yapının zati ağırlığını %30’a varan oranlarda azaltabilir, bu azalma yapının deprem dayanıklılığını doğrudan olumlu yönde etkiler.

KOLAY İMALAT
Tüm boşluklu döşeme kör kalıpları şantiyeye iç içe geçmiş olarak palette gelir. İnşaat süresi kalıp takım sayısından bağımsız olarak planlanır. Döşeme kalıbı düz olduğu için çok kolay ve hızlı kurulur/sökülür.

OPTİMİZASYON

Geniş açıklık ve düşük ağırlıklı döşeme arasındaki kombinasyon, statik proje açısından kolon ve temel yüklerini azaltırken mimari proje açısından kolon-perde dağılımını ve aks aralıklarını optimize eder.

ÇOK YÖNLÜLÜK

Prekast elemanlar ile kullanılabileceği gibi ardgermeli sistemlerde kullanıldığında daha da geniş açıklıkların betonarme olarak çözülmesini sağlar.

Boşluklu Döşeme Sistemi

Daha fazla bilgi almak için www.volimax.com.tr ziyaret edebilirsiniz.